Το να ξέρεις να γράφεις και να μιλάς σωστά είναι μια ανάγκη και μια αρετή στη ζωή. Μια αρετή που κατακτιέται από μικρή ηλικία.

Στο Δημοτικό δημιουργούνται οι βάσεις πάνω στις οποίες θα στηριχθούν οι γνώσεις του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Η «Έκφρασις» βοηθά το παιδί να μάθει να γράφει και να εκφράζεται σωστά, ώστε να χτίσει έγκαιρα το οικοδόμημα της παραγωγής γραπτού λόγου και να μπορέσει να συνεχίσει αποτελεσματικά στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

image

Στο μάθημα της Γλώσσας

image
Αναπτύσσονται οι απαραίτητες δεξιότητες, προκειμένου ο μαθητής:
Να μάθει να χειρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα την νέα ελληνική γλώσσα, να την κατανοεί, να την μιλάει σωστά και να την διαβάζει με άνεση
Να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του
Να ασκηθεί στην παραγωγή γραπτού λόγου και την έκφραση
Να διαμορφώσει έναν δομημένο λόγο και έναν συγκροτημένο τρόπο γραφής
Να μάθει να κατανοεί αυτό που του ζητείται και να δίνει εύστοχες απαντήσεις στα ερωτήματα
Να κατανοήσει την γραμματική και το συντακτικό
Να συνθέτει δικά του κείμενα
Να μπορεί να κατανοεί απλά ή πιο σύνθετα κείμενα, να δίνει ερμηνείες και να κάνει απλές αναλύσεις
Να επεξεργάζεται ένα κείμενο και να απαντά σε ερωτήσεις κατανόησης και κρίσης
image

Μέθοδος διδασκαλίας

Η διδασκαλία συμβαδίζει με την διδακτέα ύλη των σχολικών εγχειριδίων, την εμπλουτίζει, την αναλύει και την ενισχύει με επιπλέον υλικό προερχόμενο από έγκριτες πηγές, έντυπες και ψηφιακές
Παρέχονται σημειώσεις που οργανώνουν και εμπλουτίζουν την ύλη του μαθήματος
Λειτουργούν κλειστά τμήματα (2-4 άτομα)
Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα: 2