Πληρούνται όλες οι προδιαγραφές υγιεινής, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας