Η χρήση της γλώσσας γεννήθηκε από την ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία. Η γλώσσα αποτελεί θεμέλιο λίθο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της διαμόρφωσης της κριτικής και εκφραστικής ικανότητας, αφού απελευθερώνει τις πνευματικές δυνάμεις των μαθητών.

Στο Γυμνάσιο ο μαθητής εμπλουτίζει τις γνώσεις του, μαθαίνει να χειρίζεται το περιεχόμενο της σκέψης του και διαμορφώνει τον τρόπο γραφής του.

Η «Έκφρασις» βοηθά τους μαθητές να καλλιεργήσουν και να συστηματοποιήσουν τις γνώσεις τους, ώστε να είναι εφοδιασμένοι για τις ανάγκες του Λυκείου.

image

Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας & Γραμματείας:

image
Αναπτύσσονται οι απαραίτητες δεξιότητες, προκειμένου οι μαθητές:
Να κατανοήσουν τα είδη του προφορικού και γραπτού λόγου
Να ασκηθούν στην κατανόηση κειμένων και στον εντοπισμό νοηματικών αξόνων
Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη
Να οργανώσουν τις γνώσεις τους στη γραμματική και το συντακτικό
Να μάθουν να χρησιμοποιούν τον γραπτό λόγο με ορθοέπεια (σύνταξη, γραμματική, ορθογραφία, ύφος)
Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους
Να μπορούν να ανασυνθέτουν δεδομένα και να δομούν τα γραπτά τους κείμενα
image

Μέθοδος διδασκαλίας

Δίνεται έμφαση στην πολυμορφία, τη σημασιολογία και την προσαρμοστικότητα της γλώσσας
Γίνεται πλούσιος σχολιασμός και ερμηνευτική ανάλυση των κειμένων
Η διδασκαλία συμβαδίζει με την διδακτέα ύλη που περιέχεται στο σχολικό εγχειρίδιο, την αναλύει και την ενισχύει με επιπλέον υλικό προερχόμενο από έγκριτες πηγές, έντυπες και ψηφιακές
Παρέχονται σημειώσεις, οι οποίες ερμηνεύουν, οργανώνουν και εμπλουτίζουν την ύλη του μαθήματος
Εφαρμόζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών ή λειτουργούν κλειστά τμήματα (έως 4 άτομα)
Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα: 2