Η μελέτη της γλώσσας και της λογοτεχνίας διευρύνει τους πνευματικούς ορίζοντες, ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο και μας μυεί στον νεοελληνικό πολιτισμό. Παράλληλα, οδηγεί σε μία ουσιαστική γνώση της εκφραστικής μας «δύναμης», που αποτελεί μία από τις κυριότερες εκφάνσεις της ανθρώπινης ύπαρξης.

Το Λύκειο σηματοδοτεί μία διαδικασία ολοκλήρωσης της κριτικής σκέψης και της εκφραστικής ικανότητας, με στόχο την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Η «Έκφρασις» προετοιμάζει τους μαθητές, ώστε να πετύχουν στις εξετάσεις και τους δίνει τα απαραίτητα εφόδια για να εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο.

image

Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας:

Ενισχύεται η κατανόηση των κειμένων (νόημα, οργάνωση, μορφή)
Καλλιεργείται η παραγωγή γραπτού λόγου
image
Αναπτύσσονται οι απαραίτητες δεξιότητες, προκειμένου οι μαθητές:
Να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν βασικά χαρακτηριστικά των κειμένων
Να ερμηνεύουν και να αξιολογούν κριτικά τα κείμενα
Να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να δομούν τον δικό τους γραπτό λόγο
Να εκφράζονται με σαφήνεια και πληρότητα
Να γνωρίζουν τους τρόπους ανάπτυξης μιας παραγράφου και τη δομή της
Να εξοικειωθούν με τη συνεκτικότητα του λόγου και τη συμπύκνωση σκέψεων και εννοιών σε ένα αισθητικά και δομικά άρτιο κείμενο
Να επεξεργάζονται κείμενα όλων των λογοτεχνικών ειδών, από γλωσσικής και νοηματικής απόψεως
Να διακρίνουν τα είδη και τα μέσα πειθούς σε όλα τα είδη του λόγου
Να εντοπίζουν τα διάφορα επίπεδα του λόγου και τις γλωσσικές ποικιλίες
Να διακρίνουν τα είδη γραπτού λόγου και τις διαφοροποιήσεις ανάμεσά τους
Να ερμηνεύουν τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα
Να οικειωθούν την διαδικασία της λογοτεχνικής κριτικής
Να κατανοήσουν την έννοια και τη λειτουργία της λογοτεχνίας
Να μπορούν να χειρίζονται το λογοτεχνικό κείμενο ως μέσο ενός ευρύτερου δημιουργικού και αναλυτικού στοχασμού
Να γνωρίσουν την εξέλιξη της νεοελληνικής γλώσσας μέχρι σήμερα
image

Μέθοδος διδασκαλίας

Συστηματική επεξεργασία κειμένων των σχολικών εγχειριδίων σε συνδυασμό με κείμενα προερχόμενα από έγκριτες πηγές, έντυπες και ψηφιακές
Συνεχής εξάσκηση των μαθητών στη σύνταξη παραγράφων και κειμένων, ενταγμένων σε επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο, επιστολή, δοκίμιο, εισήγηση
Πλούσιες λεξιλογικές ασκήσεις παραγωγής λέξεων, ετυμολογίας, σύνθεσης, ορθογραφίας, στίξης, συνωνύμων και αντωνύμων
Ενδελεχής σχολιασμός και ανάλυση κειμένων
Εμβάθυνση στην πολυμορφία και τη σημασιολογία της γλώσσας
Ανάπτυξη επιχειρημάτων γύρω από ποικίλες θεματικές, ώστε οι μαθητές να αναπτύξουν την τεχνική της επιχειρηματολογίας
Άσκηση των μαθητών με διαγωνίσματα και προσομοίωση εξετάσεων
Παροχή σημειώσεων, οι οποίες ερμηνεύουν, οργανώνουν και εμπλουτίζουν την ύλη του μαθήματος
Εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος σπουδών (ιδιαίτερο), με γνώμονα τις ξεχωριστές ανάγκες των μαθητών ή λειτουργία κλειστών τμημάτων (έως 4 άτομα)
Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα: 2 ή 3