Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν αρκετούς μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Σημαντικός αριθμός παιδιών αντιμετωπίζει δυσκολίες μάθησης, οι οποίες άλλοτε είναι περισσότερο, και άλλοτε λιγότερο σοβαρές.

Δύο από τα συνηθέστερα είδη μαθησιακών δυσκολιών είναι η Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στην Ανάγνωση και η Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία στην Γραπτή Έκφραση.

Η «Έκφρασις» προσεγγίζει τις ανάγκες κάθε παιδιού και συμβάλλει στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών μέσα από τεχνικές Ειδικής Παιδαγωγικής προσέγγισης.

image

Σε περιπτώσεις Μαθησιακών Δυσκολιών:

Το πρόγραμμα διδασκαλίας ακολουθεί τις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητή
Αναπτύσσονται μέθοδοι διδασκαλίας μέσα από τεχνικές ειδικής παιδαγωγικής
Εφαρμόζεται εξατομικευμένη διδασκαλία
Ενεργοποιείται η δημιουργικότητα μέσα από την προσφορά κινήτρων και ενισχύεται η αυτοπεποίθηση
Αναπτύσσεται συστηματική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς
image

Ορισμένα συμπτώματα ειδικών μαθησιακών δυσκολιών μπορεί να είναι τα εξής:

image
Δυσκολία συγκέντρωσης και οργάνωσης
Δυσκολία στην ορθογραφία και την ανάγνωση
Δυσκολία ή/και αργός ρυθμός στην άσκηση της γραφής
Δυσκολία στην γραπτή επεξεργασία ιδεών ή/και κεκτημένων γνώσεων
Προβλήματα στη δομή, σύνταξη και διατύπωση του γραπτού λόγου
Δυσκολία στην οργάνωση της σκέψης και τη μνήμη (αποστήθιση, απομνημόνευση πληροφοριών)
Δυσκολία στην εύρεση των κατάλληλων λέξεων
Χαμηλή σχολική επίδοση που δεν αντανακλά τις πραγματικές ικανότητες του παιδιού
Χαμηλή επίδοση σε εξετάσεις, διαγωνίσματα και σχολικές δοκιμασίες, όπου το παιδί καλείται να λειτουργήσει σε αγχωτικές συνθήκες και περιορισμένα χρονικά όρια
Αντικατάσταση, επανάληψη, αντιστροφή γραμμάτων και συλλαβών που συνθέτουν μια λέξη
Παράλειψη φθόγγων και συλλαβών
Παράλειψη, επανάληψη ή προσθήκη λέξεων στο κείμενο που διαβάζει το παιδί
Ακαταστασία στο γραπτό